Расписание поездов

Полезная информация - Расписания поездов и самолетов

Улаанбаатар-Москва
Галт тэрэг 5/6

 

 


Номер

Ирэх

Явах

Станц

Ирэх

Явах

Номер

Улаанбатарын цагаар

5

 

13.50

Улан-батор

7.30

 

6

16.45

17.05

Зуунхараа

4.18

4.40

19.15

19.20

Дархан

1.53

2.20

22.50

22.05

Сухбаатар

22.35

0.20

Москвагийн цагаар

5

18.14

22.01

Наушки

13.08

16.40

6

2.15

2.38

Улан-Удэ

8.03

8.33

9.25

9.44

Иркутск

0.41

1.04

3.57

4.12

Красноярск

6.50

7.13

15.55

16.10

Новосибирск

19.13

19.28

6.58

7.18

Тюмень

4.03

4.23

11.42

12.05

Свердловск

23.15

23.38

0.43

1.02

Киров

9.48

10.08

10.22

10.45

Владимир

0.29

0.52

14.28

 

Москва

 

21.35

Москва-Эрдэнэт шууд харилцааны галт тэрэг

313

 

 

Дархан

 

2.50

312

17.45

18.35

Салхит

3.40

3.42

 

14.30

Эрдэнэт

8.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Москва-Улаанбаатарын РЖД 6/5 дугаар галт тэрэг Москвагаас Пүрэв гарагт гарч, Улаанбаатарт Мягмар гарагт ирээд Мягмарт буцна.
- Улаанбаатар-Москвагийн МТЗ 5/6 дугаар галт тэрэг Улаанбаатараас Баасан гарагт гарч, Москвад Мягмар гарагт очиж, Лхагва гарагт буцна.
-Москва-Эрдэнэтийн шууд харилцааны галт тэрэг нь Мягмар гарагт 6 галт тэрэгнээс Дарханд салж, 312 дугаар галт тэргэнд холбогдон Эрдэнэт явна. Эрдэнэтээс мягмар гарагт 313-р галт тэргээр явж Салхитад ирээд 5 дугаар галт тэргэнд холбогдон Сүхбаатар явна.

Улаанбаатар-Эрээн


Номер

Ирэх

Явах

Станц

Ирэх

Явах

Номер

Улаанбатарын цагаар

22

 

20.00

Улаанбаатар

11.15

 

21

0.25

0.40

Чойр

6.30

6.50

3.57

4.25

Сайншанд

2.05

2.45

8.00

10.00

Замын Үүд

18.25

22.25

Бээжингийн цагаар

22

10.25

 

Эрээн

 

18.00

21

- Улаанбаатар-Эрээний галт тэрэг нь Улаанбаатараас Пүрэв, Ням гарагт явж, Эрээнд Баасан, Даваа гарагт очоод эргэж Улаанбаатарт Бямба, Мягмар гарагт буцаж ирнэ.

Бээжин-Улаанбаатар-Москва
Галт тэрэг 3/4


Номер

Ирэх

Явах

Станц

Ирэх

Явах

Номер

Бээжингийн цагаар

3

 

7.45

Бээжин

14.31

 

4

11.03

11.13

Жанжиакоунань

10.36

10.46

13.51

14.15

Датун

7.14

7.22

16.03

16.09

Жинин

5.15

5.28

20.37

0.00

Эрээн

21.00

0.42

Улаанбаатарын цагаар

 

0.25

1.40

Замын-Үүд

19.30

20.35

 

5.21

5.41

Сайншанд

15.43

16.03

9.04

9.19

Чойр

12.15

12.30

13.20

13.50

Улаанбаатар

7.30

8.05

16.45

17.05

Зүүнхараа

4.18

4.40

19.15

19.20

Дархан

1.53

2.20

20.50

22.05

Сүхбаатар

22.35

0.20

Москвагийн цагаар

 

18.14

22.01

Наушки

13.08

16.40

4

14.28

 

Москва

 

21.35

- Бээжин-Москвагийн КЖД 3/4-р галт тэрэг Бээжингээс лхагва гарагт гарч, Улаанбаатараар Пүрэв гарагт өнгөрч, Москвад Даваа гарагт очно. Москвагаас мягмар гарагт гарч, Улаанбаатараар Ням гарагт өнгөрч, Бээжинд даваа гарагт очно.

Улаанбаатар-Бээжин
Галт тэрэг 24/23


Номер

Ирэх

Явах

Станц

Ирэх

Явах

Номер

Улаанбаатарын цагаар

24

 

8.05

Улаанбаатар

13.20

 

23

12.15

12.30

Чойр

9.04

9.19

15.43

16.03

Сайншанд

5.21

5.41

19.30

20.35

Замын-үүд

0.25

1.40

Бээжингийн цагаар

 

21.00

0.57

Эрээн

20.37

0.00

23

3.08

3.10

Журихе

18.32

18.34

5.47

5.56

Жинин

16.03

16.09

7.59

8.11

Датун

13.51

14.15

10.36

10.46

Жанжиакоунань

11.03

11.15

14.04

 

Бээжин

 

7.45

- Бээжин-Улаанбаатарын КЖД 23/24-р галт тэрэг 2009 оны 6 сарын 02-ны өдрөөс эхлэн мягмар гарагт бээжингээс гарч, Лхагва гарагт Улаанбаатарт ирж, Улаанбаатараас Пүрэв гарагт гарч баасан гарагт Бээжинд очно. 2010 оны 5 сарын 25-г дуустал аялна.
- Улаанбаатар-Бээжингийн МТЗ 24/23-р нэмэлт галт тэрэг 2009 оны 6 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 2009 оны 10 сарын 24-г дуустал Улаанбаатар бямба гарагт гарч, ням гарагт бээжинд очиж, Бээжингээс даваа гарагт гарч, мягмар гарагт Улаанбаатарт ирнэ.
Улаанбаатар-Иркутск
Галт тэрэг 263-264
(Шууд харилцааны вагон)


Номер

Ирэх

Явах

Станц

Ирэх

Явах

Номер

Улаанбаатарын цагаар

263

 

21.10

Улан-батор

6.10

 

264

0.30

0.45

Зуунхараа

2.14

2.50

3.15

3.30

Дархан

23.12

23.40

5.35

10.45

Сухбаатар

18.36

21.05

Москвагийн цагаар

263

6.45

10.15

Наушки

8.12

12.50

264

11.20

11.25

Джида

7.08

7.15

12.36

12.41

Гусиное озеро

5.56

6.01

13.21

13.28

Загустай

5.06

5.16

17.05

17.40

Улаан-Үүд

1.25

1.55

21.47

21.57

Выдрино

20.39

20.49

23.25

23.33

Слюдянка

18.46

19.15

1.01

1.02

Подкаменная

16.59

17.22

2.58

 

Иркутск

 

16.00

- Улаанбаатар-Иркутскийн шууд харилцааны вагон өдөр бүр 263/264 дүгээр галт тэргэнд РЖД/МТЗ-н вагонууд ээлжлэн холбогдож явна.

Language