Реквизиты счета компании

Наша компания - "Majestic Mongolian Travel" Stratus Co.,Ltd

ХААН БАНК

Та доорх хаягаар Оросын Холбооны улсаас Америк доллар хулээн авах боломжтой. / Please kindly use below instruction for receiving USD payments to Mongolia from Russia.

Цэг тавьсан хэсгyудийг латин усгээр нөхөн бичээд, доор бичигдсэн мэдээллийг мөнгө илгээгчдээ өгөхөд таны мөнгө саадгуй орж ирнэ. / Please kindly fill in this form in English and send the form to the payer.

BENEFICIARY: СТРАТУС ХХК (мөнгө хулээн авагчийн нэрийг бичнэ уу)

BENEFICIARY’S BANK: KHAN BANK 5003 BRANCH (гуйвуулгыг хулээн авах салбарын нэрийг бичнэ уу)

SWIFT: AGMOMNUB

BENEFICIARY’S ACCOUNT NO.: 5003226554 (мөнгө хулээн авагчийн дансны дугаарыг бичнэ уу)

CORRESPONDENT OF BENEFICIARY’S BANK: SBERBANK

(SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION)

117997, MOSCOW, VAVILOVA STREET 19, RUSSIA

SWIFT/BIC: SABR RU MM

KHAN BANK’S USD ACCOUNT NO. WITH SBERBANK: 3011 1840 8000 0000 0577


ХААН банкны Гадаад гуйвуулгын уйлчилгэг сонгосонд баярлалаа. ХААН Банкны Хөрөнгө Зохицуулалтын Газар дээрх мэдээллийг танд хургэв.

Thank you for using Khan Bank International Remittance services. Шилжин ирсэн төлбөрийн талаар лавлагаа авах бол ХААН банкны

Буртгэл хяналтын газарт хандана уу. Утас: 332333

Language

Address:
Mongolia, Ulaanbaatar 14200, Sukhbaatar-8 district, 
Prime Minister Amar's street 2, Tavan Bogd Plaza Building, office 115
Tel./Fax: + (976) 70107585 
E-mail: stratusmongolia@mail.ru
Skype: stratusmongolia

General Manager:
М.Natalia
Tel: +(976) 99007585
ICQ: 442273877
E-mail: natali@stratusmongolia.com
Skype: stratusmongolia_natali